قسمت اول: مقاله از حسن بشیری روانشناس بالینی

نیروی انسانی ضامن پیشرفت هر  جامعه و ارگانی است، فوتبال مساله ای کاملا علمی است و توجه به تمام جنبه های آن لازم و ضروری به نظر می رسد. یکی از جنبه های مهم که در ایران اصلا به آن توجه نمی شود مسایل روانشناسی در ورزش است و از همه مهم تر توجه به شرایط روانی و شخصیتی بازیکنی که می خواهد جذب شود. برخی از ویژگی های شخصیتی را می توان از سابقه فرد تشخیص داد اما برخی ویژگی ها با مصاحبه دقیق و تست های روانشناسی که بدون پیش داوری و توسط روانشناس متخصص قابل بررسی هستند. مدیران تیم ها باید به مسایل شخصیتی بازیکن توجه ویژه ای داشته باشند. در زیر برخی از ویژگی هایی که مدیران تیم ها باید در جذب بازیکن توجه داشته باشند آورده می شود:(لطفا توجه داشته باشید اسامی که مثال آورده می شوند به این معنی نیست که بقیه بازیکنان این ویژگی ها را ندارند. منظور بالا پایین بودن نمره بازیکن در یک تست روانشناختی است)

ویژگی های مورد نیاز برای سنجش روانشناختی بازیکنان براساس تست شخصیتی هگزاکو HEXACO

تست شخصیتی هگزاکو که توسط دانشگاه کالگری کانادا معرفی شده است و در ایران توسط حسن بشیری و همکاران بومی سازی شده است این تست استاندارد، نمره شش ویژگی شخصیت انسان ها رو تعیین می کند.

بعد اول: تواضع و فروتنی Honesty- Humanity زیر مجموعه این مقیاس شامل  بی ریایی و خلوص، بی تعصبی افراطی، بی طعمی، باعفت بودن و فروتنی و شکسته نفسی

بازیکنی که در این بعد نمره بالایی دارد تعصبش افراطی نیست، تلاش هایش صادقانه است، فروتنی اش باعث محبوبیت و دوری اش از حواشی می شود، مغرور نیست، کل کل و کری نمی خواند و تمرکزش به موفقیت تیم است فقط.

بعد دوم: هیجانی و احساساتی بودن در مقابل منطق  Emotional شامل  بی باکی، اضطراب، وابسته بودن و احساساتی بودن

این ویژگی شخصیتی نشان می دهد که اضطراب بازیکن چقدر اس، مرد میدان های بزرگ است یا نه، در مقابل شسکت خودش و تیم را به حاشیه می برد یا نه، اضطرابش در چه حد است، بازیکن چقدر در مقابل هیجانات خود در زندگی شخصی، نسبت به تیم سابق و تیم جدید انعطاف دارد. بازیکن ناسالم از لحاظ این بعد شخصیتی به راحتی در مقابل اتفاقات خارج فوتبالی منحرف می شود، به راحتی و ناهشیارانه و یا شاید عمدی در مقابل تیم سابقش کم کاری م یتواند بکند، به راحتی مصدوم می شود و یا خود را به مصدومیت می زند. نمونه چنین بازیکنانی را در ایران زیاد دیده ایم. در لیگی که خوب بودن بازیکن نه به تعداد گل و دوندگی هایش است بلکه بر میزان کل کل  با تیم های دیگر و رنگی بودنش است بازیکنان خواه ناخواه به سمت هیحانی بودند می روند و در نتیجه  وقتی وارد تیم جدید می شوند و یا مقابل تیم قدیمی خود قرار می گیرند معمولا به کم کاری متهم  می شوند. این مساله یکی از مهمترین بحث های ده اخیر فوتبال ایران نسبت به بازیکنان استقلال و پرسپولیس بوده است که در تیم های دیگر  مقابل این تیم ها بازی کرده اند و اکثر این بازیکنان متهم به کم کاری بودند.

بعد سوم: درونگرایی در مقابل برونگرایی Extroversion Introversion با زیر مجموعه رفتارهایی مانند: عزیت نفس اجتماعی؛ جسارت و رشادت، معاشرتی بودن و سرزندگی و بشاشی

بازیکنی که در این بعد نمره بالایی بگیرد همیشه سرزنده و بشاش و مدیر است، عزت نفس بالا دارد، وارد درگیری نمی شود، احترام به هم تیمی و حریفان دارد، اگر می بازد پاک می بازد،

بعد چهارم دلپذیر بودن به معنی سازگاری اجتماعی با زیر صفات : بخشندگی  و گذشت، نجابت و ملایمت، صبور  وشکیبا

بازیکن دلپذیر بدون تعلق رنگی بودن محبوب و مورد احترام اکثریت است حتی تیم های رقیب، مهدوی کیا، علی کریمی، کریم باقری خداداد عزیزی از نسل قدیم و بازیکنانی مثل مهدی کیانی، محمد انصاری، قاسم حدادی، محمدرضا مهدوی، احسان پهلوان نمونه  این تیپ بازیکنان هستند. چه ویژگی بهتر از این می تواند آرامش را به تیم بیاورد و مانع درگیری و اضطراب داخل و بیرون میدان شود؟

بعد پنجم: باوجدان بودن Conscientiousness سازمان دهنده به امور، پشت کار و تلاشگری، کمال گرا، محتاط و هوشیار به امور

این ویژگی هم قابل سنجش است و نمره ای که بازیکن در این مقیاس می گیرد می تواند پیش بین خوبی برای عملکرد او باشد. فرد باوجدان متعهد است. پشتکار بالایی برای موفقیت تیمی دارد، هشیاری کافی برای مدیریت خود و حواشی دارد، خودش را در آسیب و خطر قرار نمی دهد، برایش مهم ترین چیز موفقیت تیم فعلی اش است. فرد باوجدان الزاما با حذف تصاویر تیم قبلی ش و افزودن نمادها و تصاویر تیم جدیدش متعهد نمی شود. بازیکن با نمره بالای وجدان می تواند تمام تصاویر را داشته باشد اما متعهد هم باشد. در ایران رشید مظاهری، فرشید طالبی، مهدی کیانی، محمد انصاری، قاسم حدادی فر، محمدرضا مهدوی را می تواند در این مقایس نمره های بالاتری نسبت به سایر بازیکنان داشته باشند.

 

بعد ششم:  گشودگی و آمادگی به تجارب جدید  Openness زیبایی شناس و قدردان، کنجکاو، خلاق، منعطف بودن

بازیکنی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرد می تواند یک بازیساز خوب باشد یا بهتر بگویم خوش به حال تیمی که بازی سازش این ویژگی ها را داشته  باش. فرد با این ویژگی بسیار خلاق است و در زمین بازی کسی او را نمی تواند پیش بینی کند چرا که در ذهنش برنامه های مختلف می چیند، انعطاف بالایی دارد.

 

به راستی کدام باشگاه در ایران از این ویژگی های روانشناختی در انتخاب بازیکنانش بهره می برد؟

 

پاسخی بگذارید